Kết Quả Xổ Số Keno Vietlott Kỳ Quay 13/7/2021

adminVL - 3 months trước

Trực tiếp xổ số Điện Toán Keno Ngày 18/07/2021. Danh sách kết quả. Ngày quay, Kỳ quay, Kết quả hôm nay. Xem thêm tại: Kết quả Keno Vietlott hôm nay

Ngày/Kỳ Kết quả Chẵn
/Lẻ
Lớn
/Nhỏ
Kỳ: #6393521:5018/7/2021 05 17 19 23 27 29 31 32 34 39 42 49 53 55 57 63 68 70 73 80 6/14 10/10
Kỳ: #6393421:4018/7/2021 04 17 18 20 25 31 38 40 42 47 59 65 66 67 69 71 72 75 77 79 8/12 12/8
Kỳ: #6393321:3018/7/2021 01 03 08 11 15 17 18 21 22 31 44 45 47 49 52 53 62 66 73 74 8/12 10/10
Kỳ: #6393221:2018/7/2021 02 03 07 10 13 18 30 31 38 43 52 53 62 63 64 66 67 70 75 76 11/9 11/9
Kỳ: #6393121:1018/7/2021 02 03 06 09 11 17 23 24 35 38 40 44 48 53 59 65 67 71 73 76 8/12 9/11
Kỳ: #6393021:0018/7/2021 01 02 08 11 13 15 16 17 23 30 36 57 58 60 62 63 68 70 73 80 11/9 9/11
Kỳ: #6392920:5018/7/2021 02 08 11 14 19 23 28 30 35 38 45 46 47 54 61 66 67 74 76 79 11/9 10/10
Kỳ: #6392820:4018/7/2021 01 04 11 13 15 16 18 22 29 32 39 41 45 48 51 52 63 76 77 78 9/11 9/11
Kỳ: #6392720:3018/7/2021 01 03 06 16 22 26 33 34 35 40 41 45 52 59 61 67 73 77 78 79 8/12 10/10
Kỳ: #6392620:2018/7/2021 01 05 06 08 13 18 19 22 26 31 38 41 44 46 55 58 63 71 75 77 9/11 9/11
Kỳ: #6392520:1018/7/2021 02 04 08 09 12 17 18 23 28 32 34 40 41 45 62 65 67 70 74 77 12/8 8/12
Kỳ: #6392420:0018/7/2021 01 02 03 15 25 28 33 34 36 37 44 46 51 56 63 67 71 72 74 77 9/11 10/10
Kỳ: #6392319:5018/7/2021 01 02 05 16 21 30 32 41 45 46 49 50 53 54 57 60 62 68 70 75 11/9 13/7
Kỳ: #6392219:4018/7/2021 03 07 11 23 25 26 35 38 45 47 50 51 52 56 58 65 66 70 72 74 10/10 12/8
Kỳ: #6392119:3018/7/2021 09 11 12 14 15 16 17 20 31 32 39 49 51 52 59 60 68 69 75 78 9/11 9/11
Kỳ: #6392019:2018/7/2021 10 12 13 14 15 26 27 29 31 43 45 46 48 51 52 55 68 71 72 76 10/10 11/9
Kỳ: #6391919:1018/7/2021 01 07 13 19 24 28 30 31 38 40 44 47 48 49 55 59 63 69 71 79 7/13 10/10
Kỳ: #6391819:0018/7/2021 02 04 05 09 10 12 14 24 29 30 32 36 37 40 59 66 72 76 77 80 14/6 6/14
Kỳ: #6391718:5018/7/2021 07 09 17 20 21 25 28 32 33 41 42 43 45 51 52 59 65 68 77 79 6/14 11/9
Kỳ: #6391618:4018/7/2021 07 11 12 13 18 21 22 25 30 33 38 40 45 47 49 63 64 73 74 78 9/11 8/12
Kỳ: #6391518:3018/7/2021 04 11 12 13 15 16 17 22 23 34 35 38 40 47 53 54 68 73 75 79 9/11 7/13
Kỳ: #6391418:2018/7/2021 01 03 09 14 16 18 19 20 25 27 29 31 36 38 43 53 66 71 79 80 8/12 6/14
Kỳ: #6391318:1018/7/2021 04 07 11 12 14 18 20 28 31 37 40 43 44 46 50 55 61 62 64 79 12/8 9/11
Kỳ: #6391218:0018/7/2021 01 05 08 17 21 22 23 25 30 37 39 40 43 45 51 57 60 67 70 72 7/13 8/12
Kỳ: #6391117:5018/7/2021 02 04 07 08 11 19 25 35 36 37 44 49 51 52 54 60 68 72 73 76 11/9 10/10
Kỳ: #6391017:4018/7/2021 07 11 15 19 22 29 34 35 39 42 46 49 54 58 59 62 71 76 79 80 9/11 11/9
Kỳ: #6390917:3018/7/2021 03 10 14 17 18 23 27 31 35 36 38 41 46 50 52 54 55 72 75 80 11/9 9/11
Kỳ: #6390817:2018/7/2021 02 04 10 12 13 14 28 30 31 32 36 38 42 44 45 50 60 61 64 76 16/4 8/12
Kỳ: #6390717:1018/7/2021 01 03 06 13 14 18 26 28 30 32 35 43 44 51 56 58 61 65 72 79 11/9 9/11
Kỳ: #6390617:0018/7/2021 02 03 04 10 13 14 16 22 24 26 27 29 31 48 50 55 58 69 72 74 13/7 7/13
Kỳ: #6390516:5018/7/2021 04 06 07 13 14 18 19 21 25 30 31 37 38 39 40 61 68 70 71 76 10/10 5/15
Kỳ: #6390416:4018/7/2021 01 03 08 13 15 18 25 27 28 29 30 34 35 40 48 52 62 63 67 73 9/11 6/14
Kỳ: #6390316:3018/7/2021 02 03 08 09 10 14 24 26 39 45 50 54 56 62 63 65 66 72 73 77 12/8 11/9
Kỳ: #6390216:2018/7/2021 01 04 09 10 12 14 15 18 23 24 30 35 44 47 53 55 61 62 68 70 11/9 8/12
Kỳ: #6390116:1018/7/2021 02 06 09 15 24 28 31 39 46 47 48 49 55 59 68 70 72 74 77 78 11/9 12/8
Kỳ: #6390016:0018/7/2021 04 05 08 10 18 24 26 31 32 35 49 51 52 56 57 62 66 67 71 80 12/8 10/10
Kỳ: #6389915:5018/7/2021 05 09 11 25 26 30 32 34 40 41 42 47 49 58 59 60 63 68 75 78 10/10 11/9
Kỳ: #6389815:4018/7/2021 05 06 07 21 24 25 34 39 45 51 53 57 58 60 62 63 64 65 69 72 8/12 12/8
Kỳ: #6389715:3018/7/2021 06 09 14 15 18 19 20 26 28 39 40 51 60 61 62 71 72 73 75 77 10/10 9/11
Kỳ: #6389615:2018/7/2021 08 11 17 20 22 24 28 31 34 37 40 43 44 47 59 65 67 72 74 79 10/10 9/11
Kỳ: #6389515:1018/7/2021 01 07 09 23 38 41 42 43 45 48 51 54 60 62 64 65 69 71 74 77 8/12 15/5
Kỳ: #6389415:0018/7/2021 09 13 14 15 16 22 26 29 36 39 45 46 56 59 62 63 67 68 70 78 11/9 10/10
Kỳ: #6389314:5018/7/2021 07 12 13 15 16 20 23 25 28 39 40 46 47 52 54 59 60 66 72 79 11/9 9/11
Kỳ: #6389214:4018/7/2021 01 07 08 10 11 13 18 27 29 30 40 41 44 45 54 56 59 69 75 76 9/11 9/11
Kỳ: #6389114:3018/7/2021 03 11 19 21 23 24 26 31 34 36 39 46 49 51 62 63 65 69 76 78 8/12 9/11
Kỳ: #6389014:2018/7/2021 06 07 09 11 16 21 23 24 25 26 27 38 46 48 50 57 58 69 72 78 11/9 8/12
Kỳ: #6388914:1018/7/2021 03 11 15 22 24 27 30 32 33 34 36 38 42 44 45 53 58 62 65 66 12/8 8/12
Kỳ: #6388814:0018/7/2021 01 17 21 23 25 29 32 35 40 41 44 45 48 52 56 59 61 70 76 79 8/12 11/9
Kỳ: #6388713:5018/7/2021 01 04 09 16 20 23 26 27 42 47 48 51 55 56 59 68 69 70 76 78 11/9 12/8
Kỳ: #6388613:4018/7/2021 03 09 16 17 21 26 27 28 30 32 37 46 47 50 54 56 57 65 72 73 10/10 9/11
Kỳ: #6388513:3018/7/2021 04 06 07 10 13 14 15 28 30 33 36 40 43 50 51 52 67 75 76 80 12/8 8/12
Kỳ: #6388413:2018/7/2021 02 07 11 14 20 27 30 33 41 44 45 46 48 52 54 55 60 61 69 80 11/9 12/8
Kỳ: #6388313:1018/7/2021 01 04 08 13 17 22 29 30 35 43 46 48 50 57 66 72 74 76 78 79 12/8 11/9
Kỳ: #6388213:0018/7/2021 01 08 12 16 21 22 27 31 33 35 42 46 51 56 64 65 68 75 77 79 9/11 10/10
Kỳ: #6388112:5018/7/2021 02 08 22 24 25 27 29 32 38 39 46 47 50 55 56 65 69 72 75 80 11/9 10/10
Kỳ: #6388012:4018/7/2021 02 05 10 19 25 26 29 31 34 37 38 43 46 48 54 62 63 67 71 77 9/11 9/11
Kỳ: #6387912:3018/7/2021 02 06 08 09 10 14 22 32 34 36 37 38 40 49 58 62 76 77 79 80 15/5 7/13
Kỳ: #6387812:2018/7/2021 01 03 05 07 09 15 22 26 27 28 29 35 36 38 45 47 49 53 61 74 6/14 6/14
Kỳ: #6387712:1018/7/2021 01 02 04 05 08 10 11 13 20 24 36 41 42 44 45 48 52 68 78 79 13/7 9/11
Kỳ: #6387612:0018/7/2021 02 05 07 08 09 11 12 14 19 20 23 38 44 45 52 59 60 67 68 72 11/9 8/12
Kỳ: #6387511:5018/7/2021 04 18 20 21 22 24 28 35 36 39 43 46 47 56 57 65 72 73 76 78 12/8 10/10
Kỳ: #6387411:4018/7/2021 01 03 04 08 16 18 23 24 27 34 40 42 44 49 53 59 65 67 69 77 9/11 9/11
Kỳ: #6387311:3018/7/2021 01 07 18 22 24 26 41 42 43 47 49 50 52 54 56 59 64 77 78 80 12/8 14/6
Kỳ: #6387211:2018/7/2021 01 03 07 08 15 17 19 24 35 49 55 56 58 64 65 66 67 70 72 75 8/12 11/9
Kỳ: #6387111:1018/7/2021 01 03 05 11 12 17 23 26 29 33 34 40 44 50 55 63 65 67 71 73 6/14 8/12
Kỳ: #6387011:0018/7/2021 03 06 22 25 28 30 35 37 40 42 54 57 58 60 64 66 69 70 76 78 14/6 11/9
Kỳ: #6386910:5018/7/2021 01 02 03 05 09 12 15 23 25 28 36 45 54 57 59 61 64 65 67 71 6/14 9/11
Kỳ: #6386810:4018/7/2021 02 05 15 19 26 28 29 36 42 45 46 51 53 56 62 63 64 68 71 80 11/9 12/8
Kỳ: #6386710:3018/7/2021 02 05 10 11 25 34 47 52 55 57 58 60 63 67 69 70 71 73 74 78 9/11 14/6
Kỳ: #6386610:2018/7/2021 03 05 12 20 23 26 27 34 39 47 49 51 57 60 61 64 65 70 72 74 9/11 11/9
Kỳ: #6386510:1018/7/2021 01 07 10 11 19 31 36 40 44 46 50 54 57 64 65 69 75 78 79 80 10/10 12/8
Kỳ: #6386410:0018/7/2021 07 09 11 35 38 39 41 42 44 47 49 51 52 53 54 55 60 62 65 74 8/12 14/6
Kỳ: #6386309:5018/7/2021 05 09 14 21 30 38 39 41 46 52 53 54 55 56 57 59 61 63 66 74 9/11 13/7
Kỳ: #6386209:4018/7/2021 01 07 08 09 12 20 21 22 29 30 45 47 50 56 59 68 75 76 79 80 10/10 10/10
Kỳ: #6386109:3018/7/2021 01 03 05 09 11 12 19 34 39 40 42 43 50 60 62 66 68 77 78 80 11/9 10/10
Kỳ: #6386009:2018/7/2021 10 15 18 20 23 25 32 38 40 42 44 46 49 55 61 63 66 74 78 79 12/8 11/9
Kỳ: #6385909:1018/7/2021 02 05 06 07 08 09 14 22 27 33 44 46 51 53 56 58 60 63 66 78 12/8 10/10
Kỳ: #6385809:0018/7/2021 01 06 08 09 10 14 15 16 20 22 24 28 30 33 35 46 58 64 68 70 15/5 5/15
Kỳ: #6385708:5018/7/2021 02 06 13 15 19 26 35 43 47 49 53 55 56 59 60 65 66 72 78 80 9/11 13/7
Kỳ: #6385608:4018/7/2021 06 09 12 24 27 30 33 35 39 41 42 47 52 53 55 58 63 66 73 75 8/12 11/9
Kỳ: #6385508:3018/7/2021 04 07 08 11 13 18 19 24 28 30 41 43 45 48 50 54 61 69 74 79 10/10 10/10
Kỳ: #6385408:2018/7/2021 03 04 08 13 16 19 24 27 37 41 43 45 46 47 49 56 57 62 63 76 8/12 11/9
Kỳ: #6385308:1018/7/2021 01 03 04 06 07 14 16 21 36 37 39 48 56 62 64 66 68 69 71 76 12/8 9/11
Kỳ: #6385208:0018/7/2021 01 05 20 24 26 30 31 38 41 43 46 48 49 53 55 60 65 70 74 76 11/9 12/8
Kỳ: #6385107:5018/7/2021 06 13 17 20 23 24 25 28 33 35 43 52 53 55 57 59 63 64 78 80 8/12 10/10
Kỳ: #6385007:4018/7/2021 06 07 09 11 12 15 18 20 29 39 43 45 46 50 58 60 62 65 68 79 10/10 10/10
Kỳ: #6384907:3018/7/2021 02 06 15 18 20 23 25 29 39 40 41 42 43 45 48 57 62 66 68 73 10/10 10/10
Kỳ: #6384807:2018/7/2021 06 08 12 15 17 19 21 28 31 34 35 37 38 48 49 64 69 72 76 77 10/10 7/13
Kỳ: #6384707:1018/7/2021 05 12 13 14 15 16 17 18 21 30 32 40 41 44 48 50 64 75 77 80 12/8 8/12
Kỳ: #6384607:0018/7/2021 01 04 06 14 21 25 33 34 37 43 44 48 51 52 56 58 59 74 77 79 10/10 11/9
Kỳ: #6384506:5018/7/2021 01 06 10 11 12 14 16 21 23 30 37 42 44 46 51 61 65 66 74 80 12/8 9/11
Kỳ: #6384406:4018/7/2021 03 04 10 13 32 33 35 36 38 41 42 45 49 52 58 60 65 72 74 78 12/8 11/9
Kỳ: #6384306:3018/7/2021 01 08 13 14 16 20 23 28 31 36 38 39 41 43 49 52 54 61 71 79 9/11 8/12
Kỳ: #6384206:2018/7/2021 01 04 09 14 24 35 36 38 41 43 44 48 49 50 53 55 65 68 75 76 10/10 12/8
Kỳ: #6384106:1018/7/2021 08 11 19 21 25 26 32 34 40 41 45 46 49 53 55 61 66 67 70 75 8/12 11/9
Danh sách kết quả Keno 18/7/2021

// Xem Nhiều

Kết Quả Xổ Số Keno Vietlott Kỳ Quay 16/7/2021

3 months trước

Trực tiếp xổ số Điện Toán Keno Ngày 16/07/2021. Danh sách kết quả. Ngày quay, Kỳ quay, Kết quả hôm nay. Xem thêm tại: Kết quả Keno Vietlott hôm nay Ngày/Kỳ Kết quả Chẵn/Lẻ Lớn/Nhỏ Kỳ: #6374521:5016/7/2021 02 04 13 17 27 30 31 32 33 34 40 46 47 54 56 59 64 65 76 80 12/8 9/11 Kỳ: #6374421:4016/7/2021 01 06 08 09 14 16 18 19 23 26 31 38 49 58 59 60 61 62 66 78 12/8 8/12 Kỳ: #6374321:3016/7/2021 04 05 07 10 11 13 14 16 23 26 39 46 50 53 56 61 64 70 74 77 11/9 9/11 Kỳ: #6374221:2016/7/2021 02 03 12 13 17 22 24 28 35 37 38 40 42 54 56 60 61 71 72 79 12/8 8/12 Kỳ: #6374121:1016/7/2021 08 10 14 15 16 23 24 28 29 31 32 37 41 46 60 64 65 73 75 76 11/9…

Kết Quả Xổ Số Keno Vietlott Kỳ Quay 15/7/2021

3 months trước

Trực tiếp xổ số Điện Toán Keno Ngày 15/07/2021. Danh sách kết quả. Ngày quay, Kỳ quay, Kết quả hôm nay. Xem thêm tại: Kết quả Keno Vietlott hôm nay Ngày/Kỳ Kết quả Chẵn/Lẻ Lớn/Nhỏ Kỳ: #6365021:5015/7/2021 04 06 07 08 12 15 19 21 26 28 30 44 50 52 53 58 61 70 78 79 13/7 9/11 Kỳ: #6364921:4015/7/2021 01 02 08 13 19 21 23 24 33 37 41 44 45 48 53 59 65 69 77 78 6/14 10/10 Kỳ: #6364821:3015/7/2021 07 14 16 18 20 21 31 33 34 37 40 41 45 56 63 66 69 73 75 78 9/11 9/11 Kỳ: #6364721:2015/7/2021 02 03 05 07 13 19 37 43 45 47 51 53 57 60 61 62 71 73 75 79 3/17 13/7 Kỳ: #6364621:1015/7/2021 05 06 09 11 17 24 26 28 35 36 42 53 54 58 60 65 67 68 73 77 10/10…

Kết Quả Xổ Số Keno Vietlott Kỳ Quay 14/7/2021

3 months trước

Trực tiếp xổ số Điện Toán Keno Ngày 14/07/2021. Danh sách kết quả. Ngày quay, Kỳ quay, Kết quả hôm nay. Xem thêm tại: Kết quả Keno Vietlott hôm nay Ngày/Kỳ Kết quả Chẵn/Lẻ Lớn/Nhỏ Kỳ: #6355521:5014/7/2021 03 04 11 14 16 20 26 29 37 38 39 43 45 51 55 62 66 75 76 77 9/11 9/11 Kỳ: #6355421:4014/7/2021 05 11 12 17 18 19 21 26 27 28 38 39 41 44 45 46 49 50 67 71 8/12 8/12 Kỳ: #6355321:3014/7/2021 03 06 07 13 20 21 27 28 29 34 35 36 59 64 66 69 70 72 77 79 9/11 8/12 Kỳ: #6355221:2014/7/2021 01 10 13 16 20 32 40 41 42 50 55 56 57 61 62 66 71 73 74 75 11/9 13/7 Kỳ: #6355121:1014/7/2021 04 07 12 14 15 16 21 22 23 25 30 35 39 42 47 52 58 62 69 79 10/10…

Kết Quả Xổ Số Keno Vietlott Kỳ Quay 13/7/2021

3 months trước

Trực tiếp xổ số Điện Toán Keno Ngày 13/07/2021. Danh sách kết quả. Ngày quay, Kỳ quay, Kết quả hôm nay. Xem thêm tại: Kết quả Keno Vietlott hôm nay Ngày/Kỳ Kết quả Chẵn/Lẻ Lớn/Nhỏ Kỳ: #6346021:5013/7/2021 01 02 15 18 23 24 25 31 33 36 43 45 50 62 64 68 71 74 79 80 10/10 10/10 Kỳ: #6345921:4013/7/2021 03 06 15 16 18 25 26 28 36 42 44 51 54 55 63 66 67 74 78 80 13/7 11/9 Kỳ: #6345821:3013/7/2021 04 13 18 22 26 31 34 37 39 45 46 47 59 62 63 65 71 73 75 78 8/12 11/9 Kỳ: #6345721:2013/7/2021 08 09 10 11 12 14 15 17 18 22 25 37 41 47 49 54 55 65 69 80 8/12 8/12 Kỳ: #6345621:1013/7/2021 06 10 14 18 22 24 32 33 35 37 39 40 41 50 52 70 73 74 76 80 14/6…

Kết Quả Xổ Số Keno Vietlott Kỳ Quay 12/7/2021

3 months trước

Trực tiếp xổ số Điện Toán Keno Ngày 12/07/2021. Danh sách kết quả. Ngày quay, Kỳ quay, Kết quả hôm nay. Xem thêm tại: Kết quả Keno Vietlott hôm nay Ngày/Kỳ Kết quả Chẵn/Lẻ Lớn/Nhỏ Kỳ: #6336521:5012/7/2021 02 03 12 15 19 29 33 34 41 42 44 54 58 59 65 67 72 73 74 80 10/10 12/8 Kỳ: #6336421:4012/7/2021 02 10 14 20 21 26 28 35 41 50 54 56 57 58 61 62 64 66 75 79 13/7 12/8 Kỳ: #6336321:3012/7/2021 12 17 18 30 31 33 34 35 41 43 44 49 54 57 72 73 74 75 77 79 8/12 12/8 Kỳ: #6336221:2012/7/2021 01 05 12 20 28 42 43 46 51 55 58 62 63 64 66 69 72 73 74 79 11/9 15/5 Kỳ: #6336121:1012/7/2021 01 02 06 10 22 25 26 41 42 43 44 45 47 51 53 60 63 65 71 78 9/11…

Kết Quả Xổ Số Keno Vietlott Kỳ Quay 11/7/2021

3 months trước

Trực tiếp xổ số Điện Toán Keno Ngày 11/07/2021. Danh sách kết quả. Ngày quay, Kỳ quay, Kết quả hôm nay. Xem thêm tại: Kết quả Keno Vietlott hôm nay Ngày/Kỳ Kết quả Chẵn/Lẻ Lớn/Nhỏ Kỳ: #6327021:5011/7/2021 04 08 13 20 21 31 41 47 49 54 60 61 63 64 66 67 70 71 74 76 10/10 14/6 Kỳ: #6326921:4011/7/2021 05 06 08 12 15 20 21 23 24 25 26 27 28 44 47 52 62 73 76 80 12/8 7/13 Kỳ: #6326821:3011/7/2021 01 02 06 08 18 20 21 26 29 32 35 45 46 48 53 57 64 65 76 78 12/8 9/11 Kỳ: #6326721:2011/7/2021 01 10 15 18 27 29 30 34 38 45 46 50 51 52 53 60 63 66 75 77 10/10 11/9 Kỳ: #6326621:1011/7/2021 10 11 15 16 20 24 30 35 39 40 41 46 48 50 51 54 61 73 78 79 11/9…

Máy tính tỷ lệ cược xổ số hoạt động như thế nào?

4 months trước

Máy tính tỷ lệ cược xổ số hoạt động như thế nào Bắt đầu bằng việc nhập các giá trị sau: Các quả bóng được rút ra : có bao nhiêu quả bóng được rút ra từ bể bơi. Ví dụ, nếu trong trò chơi Lô tô, máy chọn 6 số trúng thưởng. Số lượng…

Sự thật về việc giành được các giải thưởng nhỏ trong xổ số

4 months trước

Sự thật về việc giành được các giải thưởng nhỏ trong xổ số Xổ số, giống như bất kỳ trò cờ bạc nào khác, đặc biệt tốt trong việc lừa bạn nghĩ rằng bạn đang thắng khi bạn trúng các giải thưởng chia nhỏ. Và một số cố vấn xổ số cố gắng thuyết phục…

Thủ thuật để trúng xổ số hiệu quả nhất?

4 months trước

Bạn không có quyền kiểm soát kết quả của một sự kiện ngẫu nhiên. Vì vậy, những gì tồn tại là một chiến lược toán học mà từ đó bạn dựa trên quy trình lựa chọn số của mình để có được cảnh quay tốt nhất có thể. Nói cách khác, bạn chơi xổ số…

Chơi Xổ Số, Thị Trường Chứng Khoán Hay Tự Do Tài Chính

4 months trước

Chơi Xổ Số, Thị Trường Chứng Khoán Hay Tự Do Tài Chính Tôi đã chơi xổ số một thời gian, lãng phí số tiền đủ lớn cho đến khi tôi gần hết tiền tiết kiệm và sau đó dừng lại. Nhưng hết lần này đến lần khác, tôi vẫn cố gắng! Số tiền thắng lớn…