Kết Quả Xổ Số Keno Vietlott Kỳ Quay 16/7/2021

adminVL - 3 months trước

Trực tiếp xổ số Điện Toán Keno Ngày 16/07/2021. Danh sách kết quả. Ngày quay, Kỳ quay, Kết quả hôm nay. Xem thêm tại: Kết quả Keno Vietlott hôm nay

Ngày/Kỳ Kết quả Chẵn
/Lẻ
Lớn
/Nhỏ
Kỳ: #6374521:5016/7/2021 02 04 13 17 27 30 31 32 33 34 40 46 47 54 56 59 64 65 76 80 12/8 9/11
Kỳ: #6374421:4016/7/2021 01 06 08 09 14 16 18 19 23 26 31 38 49 58 59 60 61 62 66 78 12/8 8/12
Kỳ: #6374321:3016/7/2021 04 05 07 10 11 13 14 16 23 26 39 46 50 53 56 61 64 70 74 77 11/9 9/11
Kỳ: #6374221:2016/7/2021 02 03 12 13 17 22 24 28 35 37 38 40 42 54 56 60 61 71 72 79 12/8 8/12
Kỳ: #6374121:1016/7/2021 08 10 14 15 16 23 24 28 29 31 32 37 41 46 60 64 65 73 75 76 11/9 8/12
Kỳ: #6374021:0016/7/2021 06 20 22 26 28 29 30 33 36 37 44 50 52 58 71 74 75 76 77 79 13/7 10/10
Kỳ: #6373920:5016/7/2021 01 03 04 06 12 19 29 32 37 41 42 43 47 50 52 55 58 59 61 72 9/11 11/9
Kỳ: #6373820:4016/7/2021 01 02 03 05 07 12 17 20 23 30 32 36 40 42 50 62 70 71 74 79 12/8 7/13
Kỳ: #6373720:3016/7/2021 03 09 15 16 20 24 26 29 43 44 46 52 60 61 64 66 68 74 77 80 13/7 12/8
Kỳ: #6373620:2016/7/2021 03 08 09 15 17 18 19 21 22 24 35 37 51 58 65 67 69 70 75 78 7/13 8/12
Kỳ: #6373520:1016/7/2021 02 10 12 20 30 32 40 49 52 53 54 57 61 68 69 71 73 75 76 78 12/8 13/7
Kỳ: #6373420:0016/7/2021 02 05 08 09 29 37 39 42 48 49 52 54 60 61 63 65 68 74 78 79 10/10 13/7
Kỳ: #6373319:5016/7/2021 03 04 07 11 12 15 17 22 23 31 34 43 44 49 54 57 62 65 75 76 8/12 9/11
Kỳ: #6373219:4016/7/2021 06 09 21 24 31 32 37 38 45 52 53 56 57 58 65 66 68 73 79 80 10/10 12/8
Kỳ: #6373119:3016/7/2021 02 11 12 16 19 20 21 24 25 34 43 45 47 51 60 69 73 76 77 78 9/11 10/10
Kỳ: #6373019:2016/7/2021 15 18 22 23 25 27 28 38 39 40 43 48 51 56 58 59 60 68 71 79 10/10 10/10
Kỳ: #6372919:1016/7/2021 06 07 14 25 33 34 36 38 41 54 60 62 63 65 67 68 69 70 71 80 11/9 12/8
Kỳ: #6372819:0016/7/2021 11 17 18 19 21 28 29 38 43 49 51 53 54 62 64 65 66 69 71 73 7/13 12/8
Kỳ: #6372718:5016/7/2021 03 06 08 17 19 29 35 42 48 50 55 57 58 62 67 68 70 71 77 78 10/10 13/7
Kỳ: #6372618:4016/7/2021 04 07 11 17 18 23 24 25 41 42 43 48 49 61 66 70 71 73 76 79 8/12 12/8
Kỳ: #6372518:3016/7/2021 02 03 06 10 15 17 25 28 38 46 49 50 56 60 63 64 66 69 71 73 11/9 11/9
Kỳ: #6372418:2016/7/2021 02 08 09 14 16 18 25 30 31 36 39 42 46 47 49 57 58 72 75 77 11/9 9/11
Kỳ: #6372318:1016/7/2021 06 09 14 15 20 23 26 29 33 39 40 41 44 49 53 59 63 66 71 75 7/13 9/11
Kỳ: #6372218:0016/7/2021 05 07 09 10 14 16 21 22 29 35 36 38 39 47 59 63 66 72 77 80 9/11 7/13
Kỳ: #6372117:5016/7/2021 08 17 20 24 29 32 33 34 38 41 44 46 47 56 57 59 60 61 73 76 11/9 11/9
Kỳ: #6372017:4016/7/2021 01 04 08 16 21 23 25 27 32 36 41 52 56 64 67 68 69 77 79 80 10/10 10/10
Kỳ: #6371917:3016/7/2021 04 15 16 22 28 29 31 37 41 44 46 49 60 62 64 70 71 74 78 79 12/8 12/8
Kỳ: #6371817:2016/7/2021 03 04 09 15 18 20 22 24 28 31 40 49 59 60 62 63 64 69 70 78 12/8 9/11
Kỳ: #6371717:1016/7/2021 03 07 10 11 17 19 30 31 35 37 40 45 50 52 54 56 69 74 77 79 8/12 9/11
Kỳ: #6371617:0016/7/2021 02 05 13 18 20 21 23 27 37 41 42 45 46 54 56 57 58 66 77 78 10/10 11/9
Kỳ: #6371516:5016/7/2021 05 11 21 22 29 30 31 33 43 45 48 52 56 57 64 65 66 68 73 78 9/11 12/8
Kỳ: #6371416:4016/7/2021 03 04 11 22 24 28 34 35 37 38 43 44 52 62 64 67 69 71 72 75 11/9 10/10
Kỳ: #6371316:3016/7/2021 06 07 15 18 20 23 25 29 31 35 45 48 49 54 56 60 61 62 63 71 8/12 10/10
Kỳ: #6371216:2016/7/2021 03 05 08 10 12 26 29 31 33 35 37 39 50 57 61 64 66 68 73 78 9/11 8/12
Kỳ: #6371116:1016/7/2021 01 04 07 13 22 25 26 31 32 35 37 44 52 53 54 60 62 66 72 75 11/9 9/11
Kỳ: #6371016:0016/7/2021 02 03 04 09 12 21 29 32 35 37 49 51 54 66 67 69 71 75 76 78 8/12 10/10
Kỳ: #6370915:5016/7/2021 01 02 08 09 10 12 13 15 24 25 26 29 30 34 35 50 52 61 62 65 11/9 5/15
Kỳ: #6370815:4016/7/2021 06 07 10 11 13 14 16 18 31 33 40 43 44 49 50 54 59 60 67 72 11/9 9/11
Kỳ: #6370715:3016/7/2021 02 04 08 10 12 14 18 22 23 39 42 45 50 58 67 70 71 72 74 76 15/5 10/10
Kỳ: #6370615:2016/7/2021 04 08 10 11 15 19 27 30 38 41 44 45 48 53 54 55 56 62 67 78 11/9 11/9
Kỳ: #6370515:1016/7/2021 02 05 09 11 14 16 18 20 25 27 29 31 35 44 47 55 56 69 74 77 8/12 7/13
Kỳ: #6370415:0016/7/2021 03 07 10 22 25 26 29 32 37 40 44 47 50 54 61 62 72 76 78 80 13/7 10/10
Kỳ: #6370314:5016/7/2021 04 16 18 20 22 26 31 33 36 44 46 47 51 55 59 63 67 72 77 80 11/9 11/9
Kỳ: #6370214:4016/7/2021 03 05 08 13 16 17 23 25 26 27 29 30 32 36 46 58 70 72 73 80 11/9 6/14
Kỳ: #6370114:3016/7/2021 14 19 20 21 23 28 30 32 36 39 41 48 52 54 59 60 61 65 68 76 12/8 10/10
Kỳ: #6370014:2016/7/2021 05 08 09 15 18 23 30 32 38 40 41 42 51 52 54 56 58 70 75 79 12/8 10/10
Kỳ: #6369914:1016/7/2021 02 04 05 06 07 12 13 20 24 35 46 48 49 52 59 64 69 71 73 74 11/9 10/10
Kỳ: #6369814:0016/7/2021 04 06 10 27 30 32 34 35 36 40 44 49 50 51 60 62 66 70 75 79 14/6 10/10
Kỳ: #6369713:5016/7/2021 03 06 15 19 25 29 33 34 35 40 48 53 55 59 61 64 68 72 73 78 8/12 10/10
Kỳ: #6369613:4016/7/2021 03 06 10 12 21 26 29 39 42 47 55 56 57 62 64 65 74 75 77 80 10/10 12/8
Kỳ: #6369513:3016/7/2021 06 07 09 25 26 31 37 40 42 44 48 49 57 64 67 71 75 77 79 80 8/12 12/8
Kỳ: #6369413:2016/7/2021 04 15 21 23 30 37 39 41 45 47 49 50 52 55 56 57 59 69 76 79 6/14 13/7
Kỳ: #6369313:1016/7/2021 01 03 04 05 06 14 18 19 27 28 31 32 34 43 49 50 54 62 72 80 12/8 7/13
Kỳ: #6369213:0016/7/2021 05 07 09 10 15 17 18 19 24 26 32 43 48 54 59 62 64 67 72 76 11/9 9/11
Kỳ: #6369112:5016/7/2021 03 04 05 11 19 29 31 32 38 42 43 47 48 50 51 58 61 71 77 78 8/12 11/9
Kỳ: #6369012:4016/7/2021 06 09 10 13 17 20 25 26 30 37 38 51 53 54 56 66 68 77 79 80 11/9 9/11
Kỳ: #6368912:3016/7/2021 08 10 11 18 20 29 37 38 40 42 43 49 51 54 55 57 59 60 61 76 10/10 11/9
Kỳ: #6368812:2016/7/2021 07 09 18 26 27 32 34 41 43 47 49 55 62 63 65 67 71 73 74 78 7/13 13/7
Kỳ: #6368712:1016/7/2021 05 07 09 13 17 19 22 24 29 31 32 35 41 43 55 58 63 68 78 79 6/14 8/12
Kỳ: #6368612:0016/7/2021 04 10 12 14 15 19 20 23 30 33 36 38 46 48 49 64 68 75 78 80 14/6 8/12
Kỳ: #6368511:5016/7/2021 01 03 14 18 25 26 27 31 33 38 42 46 49 51 58 62 64 67 68 74 11/9 10/10
Kỳ: #6368411:4016/7/2021 09 13 16 18 19 24 25 28 37 43 44 51 60 67 69 72 73 76 77 79 8/12 11/9
Kỳ: #6368311:3016/7/2021 06 07 11 17 36 37 40 43 47 49 51 53 58 59 62 63 66 67 70 77 7/13 13/7
Kỳ: #6368211:2016/7/2021 01 06 12 14 18 21 22 31 39 40 45 48 50 54 55 57 58 71 77 78 11/9 10/10
Kỳ: #6368111:1016/7/2021 02 03 07 08 14 17 18 23 26 27 29 31 37 43 44 46 59 68 69 70 9/11 7/13
Kỳ: #6368011:0016/7/2021 03 04 09 11 17 19 20 23 28 40 48 54 56 65 68 74 75 77 78 80 11/9 10/10
Kỳ: #6367910:5016/7/2021 05 06 10 12 19 22 30 36 39 40 48 51 53 59 61 63 66 68 72 75 11/9 10/10
Kỳ: #6367810:4016/7/2021 01 02 03 05 06 14 16 22 25 28 43 45 46 56 59 66 68 69 74 79 11/9 10/10
Kỳ: #6367710:3016/7/2021 12 13 18 19 26 27 28 30 37 41 47 50 54 56 60 65 71 75 77 79 9/11 11/9
Kỳ: #6367610:2016/7/2021 02 07 11 17 21 22 28 29 30 31 32 34 42 47 49 51 54 58 68 69 10/10 8/12
Kỳ: #6367510:1016/7/2021 05 06 08 10 14 15 17 23 26 30 41 44 45 46 59 60 64 68 72 73 12/8 10/10
Kỳ: #6367410:0016/7/2021 02 03 08 11 14 16 21 22 23 36 37 41 45 46 53 54 62 71 73 75 9/11 9/11
Kỳ: #6367309:5016/7/2021 01 05 10 13 18 20 28 36 37 38 40 41 45 52 55 56 60 63 65 80 11/9 9/11
Kỳ: #6367209:4016/7/2021 03 04 11 12 14 21 25 28 30 31 32 40 42 48 52 54 57 61 62 68 13/7 8/12
Kỳ: #6367109:3016/7/2021 04 08 11 18 25 26 28 39 43 44 45 47 48 56 59 62 65 67 70 74 11/9 12/8
Kỳ: #6367009:2016/7/2021 02 03 05 07 08 14 18 20 29 36 38 50 51 55 56 58 59 64 68 75 12/8 9/11
Kỳ: #6366909:1016/7/2021 02 11 19 20 27 31 34 35 39 40 41 42 44 47 50 52 53 74 78 80 11/9 10/10
Kỳ: #6366809:0016/7/2021 07 10 11 15 27 29 30 32 34 37 40 41 44 58 60 67 69 73 76 78 10/10 9/11
Kỳ: #6366708:5016/7/2021 02 07 12 13 18 21 22 26 27 31 34 40 43 47 59 68 71 72 74 76 11/9 8/12
Kỳ: #6366608:4016/7/2021 02 04 10 12 13 15 21 24 35 41 49 57 58 61 62 64 66 67 71 79 9/11 11/9
Kỳ: #6366508:3016/7/2021 04 05 09 14 15 18 24 26 27 28 35 36 37 40 52 56 66 68 70 78 14/6 6/14
Kỳ: #6366408:2016/7/2021 02 08 10 13 22 23 26 28 34 35 40 47 49 50 53 60 63 65 73 77 10/10 9/11
Kỳ: #6366308:1016/7/2021 02 03 07 12 18 26 29 31 35 42 44 49 56 57 58 67 69 72 73 74 10/10 11/9
Kỳ: #6366208:0016/7/2021 02 04 10 12 15 17 18 19 28 35 37 40 41 43 44 47 52 60 77 78 11/9 8/12
Kỳ: #6366107:5016/7/2021 05 06 09 11 15 26 31 33 38 40 41 43 45 47 48 59 60 75 78 79 7/13 10/10
Kỳ: #6366007:4016/7/2021 01 02 04 17 22 23 24 29 34 39 45 50 55 56 62 64 70 71 78 79 11/9 10/10
Kỳ: #6365907:3016/7/2021 03 05 10 11 14 18 19 27 31 40 50 52 55 56 59 63 65 67 70 74 9/11 10/10
Kỳ: #6365807:2016/7/2021 03 15 17 20 21 26 29 36 39 53 54 59 61 66 67 69 71 74 78 79 7/13 11/9
Kỳ: #6365707:1016/7/2021 01 02 05 12 14 22 36 37 38 39 40 42 44 45 48 49 58 59 69 80 12/8 9/11
Kỳ: #6365607:0016/7/2021 02 03 06 07 16 17 24 29 33 38 44 47 49 52 56 64 67 68 73 75 10/10 10/10
Kỳ: #6365506:5016/7/2021 09 12 14 17 22 24 25 26 27 31 36 44 45 50 52 54 60 67 73 75 11/9 9/11
Kỳ: #6365406:4016/7/2021 02 07 10 14 23 26 29 38 39 40 48 54 55 56 60 63 66 70 72 78 14/6 10/10
Kỳ: #6365306:3016/7/2021 06 12 15 21 29 31 32 39 40 47 55 58 59 62 63 64 68 72 76 79 10/10 11/9
Kỳ: #6365206:2016/7/2021 04 05 10 11 12 16 17 22 31 35 51 52 55 58 60 63 66 67 72 76 11/9 10/10
Kỳ: #6365106:1016/7/2021 02 07 09 10 14 21 22 27 30 38 44 47 49 57 60 65 71 72 78 79 10/10 10/10
Danh sách kết quả Keno 16/7/2021

// Xem Nhiều

Kết Quả Xổ Số Keno Vietlott Kỳ Quay 16/7/2021

3 months trước

Trực tiếp xổ số Điện Toán Keno Ngày 16/07/2021. Danh sách kết quả. Ngày quay, Kỳ quay, Kết quả hôm nay. Xem thêm tại: Kết quả Keno Vietlott hôm nay Ngày/Kỳ Kết quả Chẵn/Lẻ Lớn/Nhỏ Kỳ: #6374521:5016/7/2021 02 04 13 17 27 30 31 32 33 34 40 46 47 54 56 59 64 65 76 80 12/8 9/11 Kỳ: #6374421:4016/7/2021 01 06 08 09 14 16 18 19 23 26 31 38 49 58 59 60 61 62 66 78 12/8 8/12 Kỳ: #6374321:3016/7/2021 04 05 07 10 11 13 14 16 23 26 39 46 50 53 56 61 64 70 74 77 11/9 9/11 Kỳ: #6374221:2016/7/2021 02 03 12 13 17 22 24 28 35 37 38 40 42 54 56 60 61 71 72 79 12/8 8/12 Kỳ: #6374121:1016/7/2021 08 10 14 15 16 23 24 28 29 31 32 37 41 46 60 64 65 73 75 76 11/9…

Kết Quả Xổ Số Keno Vietlott Kỳ Quay 15/7/2021

3 months trước

Trực tiếp xổ số Điện Toán Keno Ngày 15/07/2021. Danh sách kết quả. Ngày quay, Kỳ quay, Kết quả hôm nay. Xem thêm tại: Kết quả Keno Vietlott hôm nay Ngày/Kỳ Kết quả Chẵn/Lẻ Lớn/Nhỏ Kỳ: #6365021:5015/7/2021 04 06 07 08 12 15 19 21 26 28 30 44 50 52 53 58 61 70 78 79 13/7 9/11 Kỳ: #6364921:4015/7/2021 01 02 08 13 19 21 23 24 33 37 41 44 45 48 53 59 65 69 77 78 6/14 10/10 Kỳ: #6364821:3015/7/2021 07 14 16 18 20 21 31 33 34 37 40 41 45 56 63 66 69 73 75 78 9/11 9/11 Kỳ: #6364721:2015/7/2021 02 03 05 07 13 19 37 43 45 47 51 53 57 60 61 62 71 73 75 79 3/17 13/7 Kỳ: #6364621:1015/7/2021 05 06 09 11 17 24 26 28 35 36 42 53 54 58 60 65 67 68 73 77 10/10…

Kết Quả Xổ Số Keno Vietlott Kỳ Quay 14/7/2021

3 months trước

Trực tiếp xổ số Điện Toán Keno Ngày 14/07/2021. Danh sách kết quả. Ngày quay, Kỳ quay, Kết quả hôm nay. Xem thêm tại: Kết quả Keno Vietlott hôm nay Ngày/Kỳ Kết quả Chẵn/Lẻ Lớn/Nhỏ Kỳ: #6355521:5014/7/2021 03 04 11 14 16 20 26 29 37 38 39 43 45 51 55 62 66 75 76 77 9/11 9/11 Kỳ: #6355421:4014/7/2021 05 11 12 17 18 19 21 26 27 28 38 39 41 44 45 46 49 50 67 71 8/12 8/12 Kỳ: #6355321:3014/7/2021 03 06 07 13 20 21 27 28 29 34 35 36 59 64 66 69 70 72 77 79 9/11 8/12 Kỳ: #6355221:2014/7/2021 01 10 13 16 20 32 40 41 42 50 55 56 57 61 62 66 71 73 74 75 11/9 13/7 Kỳ: #6355121:1014/7/2021 04 07 12 14 15 16 21 22 23 25 30 35 39 42 47 52 58 62 69 79 10/10…

Kết Quả Xổ Số Keno Vietlott Kỳ Quay 13/7/2021

3 months trước

Trực tiếp xổ số Điện Toán Keno Ngày 13/07/2021. Danh sách kết quả. Ngày quay, Kỳ quay, Kết quả hôm nay. Xem thêm tại: Kết quả Keno Vietlott hôm nay Ngày/Kỳ Kết quả Chẵn/Lẻ Lớn/Nhỏ Kỳ: #6346021:5013/7/2021 01 02 15 18 23 24 25 31 33 36 43 45 50 62 64 68 71 74 79 80 10/10 10/10 Kỳ: #6345921:4013/7/2021 03 06 15 16 18 25 26 28 36 42 44 51 54 55 63 66 67 74 78 80 13/7 11/9 Kỳ: #6345821:3013/7/2021 04 13 18 22 26 31 34 37 39 45 46 47 59 62 63 65 71 73 75 78 8/12 11/9 Kỳ: #6345721:2013/7/2021 08 09 10 11 12 14 15 17 18 22 25 37 41 47 49 54 55 65 69 80 8/12 8/12 Kỳ: #6345621:1013/7/2021 06 10 14 18 22 24 32 33 35 37 39 40 41 50 52 70 73 74 76 80 14/6…

Kết Quả Xổ Số Keno Vietlott Kỳ Quay 12/7/2021

3 months trước

Trực tiếp xổ số Điện Toán Keno Ngày 12/07/2021. Danh sách kết quả. Ngày quay, Kỳ quay, Kết quả hôm nay. Xem thêm tại: Kết quả Keno Vietlott hôm nay Ngày/Kỳ Kết quả Chẵn/Lẻ Lớn/Nhỏ Kỳ: #6336521:5012/7/2021 02 03 12 15 19 29 33 34 41 42 44 54 58 59 65 67 72 73 74 80 10/10 12/8 Kỳ: #6336421:4012/7/2021 02 10 14 20 21 26 28 35 41 50 54 56 57 58 61 62 64 66 75 79 13/7 12/8 Kỳ: #6336321:3012/7/2021 12 17 18 30 31 33 34 35 41 43 44 49 54 57 72 73 74 75 77 79 8/12 12/8 Kỳ: #6336221:2012/7/2021 01 05 12 20 28 42 43 46 51 55 58 62 63 64 66 69 72 73 74 79 11/9 15/5 Kỳ: #6336121:1012/7/2021 01 02 06 10 22 25 26 41 42 43 44 45 47 51 53 60 63 65 71 78 9/11…

Kết Quả Xổ Số Keno Vietlott Kỳ Quay 11/7/2021

3 months trước

Trực tiếp xổ số Điện Toán Keno Ngày 11/07/2021. Danh sách kết quả. Ngày quay, Kỳ quay, Kết quả hôm nay. Xem thêm tại: Kết quả Keno Vietlott hôm nay Ngày/Kỳ Kết quả Chẵn/Lẻ Lớn/Nhỏ Kỳ: #6327021:5011/7/2021 04 08 13 20 21 31 41 47 49 54 60 61 63 64 66 67 70 71 74 76 10/10 14/6 Kỳ: #6326921:4011/7/2021 05 06 08 12 15 20 21 23 24 25 26 27 28 44 47 52 62 73 76 80 12/8 7/13 Kỳ: #6326821:3011/7/2021 01 02 06 08 18 20 21 26 29 32 35 45 46 48 53 57 64 65 76 78 12/8 9/11 Kỳ: #6326721:2011/7/2021 01 10 15 18 27 29 30 34 38 45 46 50 51 52 53 60 63 66 75 77 10/10 11/9 Kỳ: #6326621:1011/7/2021 10 11 15 16 20 24 30 35 39 40 41 46 48 50 51 54 61 73 78 79 11/9…

Máy tính tỷ lệ cược xổ số hoạt động như thế nào?

4 months trước

Máy tính tỷ lệ cược xổ số hoạt động như thế nào Bắt đầu bằng việc nhập các giá trị sau: Các quả bóng được rút ra : có bao nhiêu quả bóng được rút ra từ bể bơi. Ví dụ, nếu trong trò chơi Lô tô, máy chọn 6 số trúng thưởng. Số lượng…

Sự thật về việc giành được các giải thưởng nhỏ trong xổ số

4 months trước

Sự thật về việc giành được các giải thưởng nhỏ trong xổ số Xổ số, giống như bất kỳ trò cờ bạc nào khác, đặc biệt tốt trong việc lừa bạn nghĩ rằng bạn đang thắng khi bạn trúng các giải thưởng chia nhỏ. Và một số cố vấn xổ số cố gắng thuyết phục…

Thủ thuật để trúng xổ số hiệu quả nhất?

4 months trước

Bạn không có quyền kiểm soát kết quả của một sự kiện ngẫu nhiên. Vì vậy, những gì tồn tại là một chiến lược toán học mà từ đó bạn dựa trên quy trình lựa chọn số của mình để có được cảnh quay tốt nhất có thể. Nói cách khác, bạn chơi xổ số…

Chơi Xổ Số, Thị Trường Chứng Khoán Hay Tự Do Tài Chính

4 months trước

Chơi Xổ Số, Thị Trường Chứng Khoán Hay Tự Do Tài Chính Tôi đã chơi xổ số một thời gian, lãng phí số tiền đủ lớn cho đến khi tôi gần hết tiền tiết kiệm và sau đó dừng lại. Nhưng hết lần này đến lần khác, tôi vẫn cố gắng! Số tiền thắng lớn…